Jazyk a komunikace

Děti od narození do 6ti let věku mají senzitivní období pro jazyk. Disponují navíc absorbující myslí, která jim umožňuje učit se vše, kam se upře jejich zájem, zcela bez námahy a s radostí.
V tomto senzitivním období dítě postupně navnímá mateřský jazyk i jakékoli další jazyky, se kterými se setká v přirozené formě.

Děťátko nejprve vnímá tón hlasu, sleduje pohyb mluvidel, brouká a žvatlá - pokouší se o první komunikaci (a potřebuje zpětnou vazbu dospělého). Načerpává také velice rychle slovní zásobu. Je úplně hladové po nových slovech a významech. Čím více jich zná, tím rychleji pak přibývají. Je to úplný boom!

Kolem čtvrtého roku věku přichází zájem o písmena. Jakmile dítě odhalí, že ty zvláštní znaky ukrývají nějaký význam, začnou se vyptávat, co je to za písmeno? nebo co je tu napsáno? V tu chvíli je připravené seznamovat se s písmeny a jejich různými tvary (tiskací, psací/malé, velké) a s hláskami. Zároveň se rozvíjí schopnost sluchem určit, zda je to které písmenko na začátku, na konci či uprostřed slova. S procvičováním, jak se neurony v mozku propojují, začne dítě být schopné písmena spojovat a vyhláskovat slova.

Obvykle začínají svým vlastním jménem, slovy máma a táta.
Zpravidla o trochu dříve píšou, než čtou, i když tyto dovednosti často následují velmi rychle po sobě.

Pokud je jejich senzitivní období využito a pokud mají dost příležitostí ke zkoumání a procvičování, začínají spontánně psát a číst okolo 5. roku věku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!