Praktický život

První z oblastí výchovy Montessori, se kterou se dítě setká je praktický život.
Dítě se učí péči o vlastní osobu a své tělo a péči o okolí a společnost i cvičení sociálních vztahů. Při tom se nepřímo trénuje další dovednosti jako např. nácvik psaní, základy matematiky, apod.
Patří sem různé přelévání, přesýpání, třídění, ale i např. zalévání květin, umývání rukou, zametání apod. Při těchto činnostech dochází také k rozvoji hrubé i jemné motoriky a propojování hemisfér. Vytváří se smysl pro řád a pořádek.

Vytvořte si webové stránky zdarma!