Připravené prostředí

Připravené prostředí umožňuje dítěti realizovat svou svobodu a uspokojovat vývojové potřeby.
Je to místo, kde dítě zažívá pochopení a radost. Ohromná tvořivá energie dítěte formuje dítě
a vede ho k aktivitě. Cílem této aktivity a tvoření je utvořit člověka.
Maria Montessori

Příprava prostředí je zásadní vklad průvodce (pedagoga/rodiče) do vzdělávání dítěte. V Montessori je to dítě, kdo si vybírá, co se bude učit a vybírá právě z nabídky, kterou mu připravíme.
Připravené prostředí je organizovaný prostor, kde jsou připraveny skupiny důmyslných pomůcek a činností odpovídajících potřebám dítěte. Každé dítě tu tedy narazí na nabídku toho, co ho právě zajímá.
Připravené prostředí má zároveň jasný řád a pravidla. To zajišťuje jeho bezproblémový chod a svobodu a bezpečí všech dětí. Pocit bezpečí je základní podmínkou efektivního učení. To znamená i nesoutěživou, respektující atmosféru.
V širším smyslu si pod připraveným prostředím představíme i osobnostní vybavení průvodce (rodiče/ pedagoga). Neposuzuje, neodsuzuje, nehodnotí. Provází, podporuje, inspiruje. Je modelem a vzorem.
| zdroj: montessoricr.cz

Ukázky připraveného prostředí

Vytvořte si webové stránky zdarma!