Smyslová výchova

Děti do 6ti let mají pro prozkoumání světa zostřené smyslové vnímání. Děti pro poznávání potřebují smysly zapojit a měly mít pestré smyslové podněty.

Maria Montessori ke smyslové výchově vyvinula pestrý výukový materiál, s jehož pomocí lze procvičovat rozlišování např. rozměrů, barev, tvarů, hmotnosti, jejich porovnávání a třídění. Práce s pomůckami zapojuje a tříbí všechny smysly – hmat, čich, zrak, sluch i chuť – každý samostatně.


Pomůcky pro smyslovou výchovu

 • Válečky s úchyty
 • Růžová věž
 • Hnědé schody
 • Červené tyče
 • Destičky ke třídění, párování a stupňování barev
 • Geometrická komoda s plošnými útvary
 • Hmatové destičky
 • Sluchové válečky
 • Chuťové lahvičky
 • Termické lahvičky
 • Termické destičky
 • Geometrická tělesa
 • Válečky bez úchytů
 • Binomická a trinomická krychle
 • a další
 • Vytvořte si webové stránky zdarma!